Slide thumbnail

BOEK OF TIJDSCHRIFT UITGEVEN?

BESTEL JE ISBN OF ISSN BARCODE AFBEELDING

BARCODE AFBEELDING BESTELLEN

ISSN - International Standard Serial Number

International Standard Serial Number (ISSN) is een uniek identificatienummer voor periodieke publicaties. Een ISSN bestaat uit twee groepen van vier cijfers, gescheiden door een liggend streepje. Het laatste cijfer, een controlecijfer, kan ook een "X" zijn.

Onder "periodieke publicatie" vallen de traditionele tijdschriften op papier (van dagbladen over week- of maandbladen tot jaarlijks of onregelmatig verschijnend) maar ook op andere media: elektronisch (online of verspreid op diskette, cd-rom, enz.), op audio- of videocassette, op microfiches, in braille, enz. Op tijdschriften wordt het ISSN-nummer vermeld op de omslag en/of in de colofon.

Het ISSN-systeem werd vastgelegd in de ISO 3297 standaard gepubliceerd in 1975. ISSN-nummers worden uitgereikt door lokale instanties per land, of door het ISSN Internationaal Centrum in Parijs als het internationale publicaties zijn (of voor landen die geen lokale instantie hebben). Dit centrum houdt een databank bij met gegevens van alle publicaties met een ISSN-nummer, onder meer de correcte titel, uitgever, frequentie van verschijnen, periode van verschijnen (van welk jaar tot welk jaar) en - belangrijk voor o.a. opzoekingen in bibliotheken - de periodiek(en) waarvan het een voortzetting is en/of de periodiek die de voortzetting ervan is. Wanneer een periodiek van naam verandert moet er een nieuw ISSN voor aangevraagd worden.

De enige juiste notatie van een ISSN, volgens de ISO norm, is "ISSN" gevolgd door een spatie en het ISSN-nummer in de vorm "abcd-efgh", dus bijvoorbeeld: "ISSN 1240-2346"

- Bron: Wikipedia -


Heb je al een ISSN barcode nummer?

Bestel een ISSN barcode afbeelding