Enkele dingen die je moet weten i.v.m. de reproductie en auteursrechten van je CD

STEMRA licentienummer

Neem contact op met STEMRA om je licentienummer op te vragen. Deze hebben wij nodig om je CD's te kunnen dupliceren. Het nummer kun je ons gewoon mailen. Als STEMRA zegt dat je geen nummer nodig hebt, dan kun je ons dat ook via email laten weten zodat het zwart op wit staat. Lekker duidelijk!

Audiobestanden aanleveren

Bij voorkeur ontvangen wij voor audio het liefst een (digitale) master-cd in DDP formaat. DDP staat voor Disc Description Protocol. DDP is een formaat voor het specificeren van de inhoud van optische schijven, zoals CD’s en DVD’s. Het wordt vaak gebruikt voor het aanleveren van masters ter duplicatie.

U kunt ook een .WAV bestand sturen. Wij kunnen deze dan voorzien van cd tekst (de titels van de nummers en de naam van de artiest, worden dan weergegeven in het scherm van spelers die dit ondersteunen); ook kunnen wij ISRC codes voor u invoegen. 

Auteursrechten

Wij werken in opdracht van onze klanten en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van auteursrechten of andere rechten. Schadeclaims of andere claims die voortvloeien uit schending van auteursrechten vallen onder uw verantwoordelijkheid en kunnen niet op ons worden verhaald.